Takaisin

Ehkäisyn seuranta

Ehkäisyn seuranta toteutetaan henkilökohtaisen seurantasuunnitelman mukaisesti. Seuranta voi tapahtua etänä ja hoitajan toimesta. 

Seurannan tarkoitus on todeta mahdollisesti ilmaantuneet vasta-aiheet, kiinnittää huomiota terveydelle haitallisiin elintapoihin ja mahdolliseen seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen, sekä ehkäistä ja hoitaa seksitauteja.

 • Yhdistelmä- ja progestiinipillerit

  Arvioi ehkäisyn käyttöön vaikuttavat tekijät

  • Ehkäisyn vasta-aiheet
  • Muutokset terveydentilassa tai säännöllisessä lääkityksessä
  • Valmisteen oikea käyttö (esim. pillerien unohtaminen)
  • Haittavaikutukset

  Status

  • Mittaa verenpaine sekä pituus ja paino
  • Rutiininomaisista määrävälein tehtävistä oireettomien naisten gynekologisista tutkimuksista on luovuttu, koska tutkimusten mukaan niiden hyödystä ei ole näyttöä

  • Gynekologinen tutkimus:
   • tehdään mikäli asiakkaalla on gynekologisia oireita
   • ei ole edellytys ehkäisyvalmisteen käytön jatkamiselle
   • on perusteltua tehdä kertaalleen hormonaalisen ehkäisyn aloituksen tai seurannan yhteydessä naiselle, jolle tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty

  Muuta huomioitavaa

  • Arvioi tarve raskaustestiin, seksitautitesteihin ja Papaan
  • Mini-interventio tupakoinnin lopettamiseen
  • Anna ohje rintojen omatarkkailusta
  • Kysy avoimella kysymyksellä esim.: ”Haluatko keskustella joistain seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen liittyvistä asioista?”
  • Muistuta, että kondomi on ainoa seksitaudeilta suojaava ehkäisymenetelmä
 • Kierukka ja kapseli
  • Seuranta tarpeen mukaan
   • Yleensä rutiininomaista seurantaa ei tarvita
  • Muistuta, että kondomi on ainoa seksitaudeilta suojaava ehkäisymenetelmä
 • Seurantasuunnitelma
  • Asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen ehkäisyn seurantasuunnitelma, joka kirjataan potilastietojärjestelmään
  • Progestiinipilleriehkäisyn kontrollit yksilöllisen tarpeen mukaan
  • Yhdistelmäehkäisyn kontrollit kahden vuoden välein, ellei tiheämpi seuranta ole aiheellinen
  • Tiheämpi seuranta vastaanotolla tai etänä voi olla aiheellinen, jos
   • riskitekijät vaativat tarkempaa seurantaa
   • ehkäisyn käytössä on ilmennyt haasteita
   • asiakas on hyvin nuori
  • Lääkärin konsultaatio vasta-aiheiden arvioinnissa ja menetelmän vaihdossa tarvittaessa

   

  Esimerkkisuunnitelma

  Ei esteitä yhdistelmäehkäisyn jatkamiselle. Tehty tupakoinnin lopettamisen mini-interventio. Verenpaineen 4 vrk kotiseurannassa keskiarvo 139/88. Vuoden kuluttua reseptin uusinta terveydenhoitajan kautta puhelimitse ja edeltävästi tekee uuden RR-seurannan. Mikäli RR-keskiarvo yli 140/90, lääkärin konsultaatio. 2 vuoden kuluttua seuranta terveydenhoitajan vastaanotolla.