Takaisin

Trombiriskin arviointi

Taulukossa esitetään tärkeimpien riskitekijöiden vaikutus eri ehkäisymenetelmien aloitukseen ja jatkamiseen medical eligibility criteria-asteikolla. 

1 = ei estettä ehkäisymenetelmän käytölle
2 = menetelmän hyödyt yleensä suuremmat kuin teoreettiset tai osoitetut riskit
3 = teoreettiset tai osoitetut riskit yleensä suuremmat kuin menetelmän hyödyt
4 = menetelmän käyttöön liittyy ei-hyväksyttäviä terveysriskejä, ehdoton kontraindikaatio

WHO / MEC Yhdistelmä Progestiinit LNG-IUD Cu-IUD Huomioita
Päänsärky

a) Muu kuin migreeni
b) Migreeni
I) auraton migreeni
ikä < 35 v
ikä > 35 v

II) aurallinen migreeni, kaikenikäiset
A J A J A J
1


2
3

4
2


3
4

4
1


1
1

2
1


2
2

3
1


2
2

2
1


2
2

3
1


1
1

1
Kaikki uudet päänsäryt tai merkittävät muutokset oirekuvassa on syytä arvioida
Tupakointi
Ikä < 35v

Ikä ≥35v
< 15 tup/pv
≥ 15 tup/pv

2


3
4

1


1
1

1


1
1

1


1
1
Verenpaine
syst. 140-159 tai
diast 90-99 mmHg

syst. ≥ 160 tai
diast.≥ 100mmHg


3


4


1


2


1


2


1


1
Vähintään 4 päivän ajalta kotona tehtyjen aamu- ja iltamittausten keskiarvo
Useita kardiovaskulaaririskitekijöitä

(esim. ikä yli 35v, tupakointi, diabetes, hypertensio ja tiedossa oleva dyslipidemia)
3 / 4 2 2 1 Jos useampia ATE riskitekijöitä, arvioi yksilöllisesti niiden vakavuusastetta hyödyntäen tätä taulukkoa. Huomaa, että useampi suhteellinen riskitekijä, voi muodostaa ehdottoman vasta-aiheen.
Ylipaino
BMI ≥ 30
BMI ≥ 35

2
2 *

1
1 **

1
1

1
1
*arvioi muut riskitekijät
** teho saattaa heikentyä
SLT / KE

I) sairastettu SLT/KE
II) akuutti SLT/KE


4
4


2
3 *


2
3 *


1
1
* I) progestiinin aloittaminen AK-hoidon päättymisen jälkeen
Tiedossa oleva trombogeeninen mutaatio
4

2

2

1
Rutiininomainen seulonta ei ole asianmukaista tilan harvinaisuuden vuoksi

(Leiden V faktori, protrombiinin mutaatio, prot C ja S antitrombiininpuutos)

Mukailtu lähteestä: Medical eligibility critieria for contraceptive use / WHO 2015

A = aloitus ja J = jatko

LNG-IUD = hormonikierukka

Cu-IUD = kuparikierukka